Månadsarkiv: oktober 2015

Dagens debattartikel i Katrineholmskuriren

Vingåker i framtiden

Ett år har gått och tre kvarstår av den här mandatperioden. Vi i Vänsterpartiet har visioner för dessa tre år. Vi lever i en omvärld där folk flyr för sina liv, familjer splittras och hem lämnas. Vi måste välkomna dessa till vårt samhälle med ett varmt hjärta. Vi vill jobba mer aktivt med integrationen än vad vi gör i dag och över alla gränser på alla nivåer. Vänsterpartiet vill utöka Vingpengen, som idag riktar sig till ungdomar, till en mångfaldspeng som möjliggör evenemang för att förbättra integrationen för alla, oavsett ålder.

Vi måste tänka på de svaga och de utsatta. Barnens röst måste bli hörd i alla ärenden som rör dem. Låt Barnkonventionen genomsyra och ligga till grund för alla beslut som rör barnen i kommun. För att förbättra för barnen, bör man förbättra för föräldrarna. Låt 30 timmars arbetsvecka utan löneavdrag bli det som är normen. Då kommer fler ut i arbetslivet och betalar skatt. Kostnaderna för sjukvård och a-kassa skulle sjunka. Vi skulle få ett Vingåker där vi mer effektivt tog hand om våra resurser, vi skulle även minska segregationen och gynna integrationen.

Vi vill se att Vingåker växer, därför vill vi förbättra kommunikationerna. Vi vill ge alla en möjlighet att vara delaktiga. Bilen kan inte vara det enda färdmedlet som råder. Gör Vingåker modernt, se över gång och cykelvägar. Låt även de som bor på landet få en chans att cykla utan fara för sina liv. Låt fler ha tillgång till kollektivtrafik, det handlar inte om att det ska gå fler bussar i samhället. Gör kollektivtrafiken på ett annat sätt! Till exempel eldriven flextrafik med småbussar. Låt skattebetalarnas pengar komma dem till rätta, förläng upphandlingstiderna. Vi tror på en utveckling inom kollektivtrafiken i Vingåker. En utvecklad, hållbar miljömedveten trafik för alla. Där det traditionella trafikupplägget borde bytas ut mot ett modernt och mer levande trafik för alla oavsett om du bor mitt inne i samhället eller utanför.

Tänka nytt kan vi även göra för de gamla. Låt dem få bo kvar i vår vackra kommun. Tvinga inte iväg våra far- och morföräldrar till seniorboende i andra kommuner. Bygg ett i Vingåker, där de kan få bo utan ansökan och prövning av behov. Vi är stolta över Vingåker, men bra kan bli bättre.

Vänsterpartiet Vingåker på Facebook
Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
  • Svenska köksbord avsnitt 9 – om arbetsrätten
    I det nionde avsnittet samtalar Jonas Sjöstedt med Markus Mattila och Jens Kuivaniemi om arbetsrätten. Markus, som haft många olika visstidsanställningar, och Jens, fackligt aktiv inom Handels, ger sina perspektiv på hur de ser på arbetsrätten idag, och hur den skulle se ut om en kommande regering tummade på den i framtiden.  Vad händer med […]
Kategorier