Debatt: Mörker över vetenskap och beprövad erfarenhet i den sörmländska offentliga vården?

Det skulle jag vilja hävda, när politiker i Landstinget Sörmland i slutet av hösten valde att förlänga avtalet med antroposofernas Vidarkliniken i Järna som vårdentreprenör. Och många samhällsdebattörer och skribenter – ur olika politiska läger – frågar sig samma sak: Hur långt ska den offentliga vården finansiera religiöst baserad vårdfilosofi?

Det tycker vi Vänsterpartiet i Sörmland är en tydlig politisk fråga och dags att ta ställning till på allvar. Därför skickade Vänsterpartiets distriktsårskonferens uppdraget till sin landstingsgrupp att lägga fram en motion till landstingsfullmäktige i Landstinget Sörmland om avveckla landstingets samarbetsavtal med antroposofernas Vidarkliniken.

Vi trodde väl att redan att förra årets mässlingepidemi i Järnatrakten skulle stämma landstingets chefläkargrupp till professionell eftertanke och närmare sätta sig in i vad avtalets skrivningar om”antroposofisk inriktning” av vården egentligen står för. Det är ju ingen hemlighet att antroposoferna propagerar för att föräldrar inte ska låta vaccinera sina barn. ”Under galgen” tvingades de också till slut ändra sin antivaccineringspropaganda för att kunna få fortsatt offentlig finansiering av sin verksamhet.

Landstingsmajoritetens (S+ Fp+Mp) sjukvårdslandstingråd Thomas af Bjur uttalade istället i radio, när förlängning av avtalet kom på tal, att ”Det är en värdefull verksamhet” och ”Dethär ger ett mervärde” osv. Där fanns uppenbarligen ingen analys av vad ”antroposofisk inriktning” faktiskt står för. Det är nu inte helt lätt att greppa över vad antroposofin står för utöver sin uttalade vaccinfobi, inte ens vad just den står för.

I år har den kanske lett till utbrottet av en röda hundepidemi i just Järnatrakten, där olika antroposofiska verksamheter är en stor arbetsgivare. Kan det finnas ett samband? Men vilka tankar har chefläkargruppen i landstinget och de beslutande politikerna om att antroposoferna i sin verksamhet faktiskt motarbetar det viktiga smittskyddsarbete som övriga läkare bedriver, att den här religiöst-filosofiska inriktningens propaganda kan vara orsak till att gravida kvinnor i onödan smittas av röda hund och föder gravt skadade barn? Antroposofin räknar utöver den fysiska verkligheten med en andlig verklighet. Enligt antroposofin har människan fyra kroppar, varav endast en är fysisk. Uppdelning fysiskt/andligt gäller också deras sjukdomsbegrepp, som inte kan förstås med vanlig psykologi eller skolmedicinskt tänkande. Förstå det den som orkar, med en lära som helt bygger på antroposofigrundaren Rudolf Steiners auktoritet. Hans samlade skrifter från början av förra århundradet omfattar hundratals band. Men enligt antroposoferna själva ska det gå om man följer den antroposofiska utvecklingsvägen och blir en skådare in i andevärlden. Att kontrollera deras ”kunskap” med kända vetenskapliga metoder är i varje fall inte möjligt.

Det vore intressant att få ta del av hur landstingets chefläkargrupp – och i förlängningen de beslutande landstingspolitiker som stödjer sig på deras expertis – har tagit ställning till att antroposofin är en magisk världsbild där allting styrs av goda eller onda andemakter, när man begrundar avtalets skrivningar om vård med”antroposofisk inriktning”. För en sida av Steiners lära, som antroposofer inte gärna presenterar offentligt, är demonologin. Orsaken är väl att den även för den troende antroposofen kan te sig väl fantastisk och bisarr.

Steiner räknade med tre kategorier av onda väsen. Från teosofin övertog Steiner föreställningen att människans andliga utveckling försiggår genom ett antal olika ”rotraser”. Därmed är rasismen ofrånkomlig och så att säga inbyggd i systemet. Den högst utvecklade rasen är den ariska, som naturligtvis Steiner själv tillhör. De ”färgade raserna” representerar enligt Steiner olika tidigare utvecklingsfaser i mänskligheten. Här får de alltså veta att de har sin mörkare hudfärg därför att de i sig har demoniska krafter och är lägre andligt utvecklade. För att förstå den antroposofiska vårdfilosofin måste man också känna till den centrala roll reinkarnationen (reinkarnation=självandring/återfördelse) har i deras lärosystem.

Antroposoferna hävdar med Steiner att en människas sjudomar beror på hur man levt i tidigare liv. Undrar just hur man förklarar detta för en cancerpatient på sitt yttersta, inlagd på Vidarkliniken? Steiner hävdade också att sjukdomar inte behövde vara något negativt, tvärtom kunde det leda till en bättre reinkarnation. Det är bl a såna föreställningar som ligger bakom antroposofernas motstånd mot vaccinering mot barnsjukdomar.

Andra viktiga delar i den antroposofiska vårdfilosofin är användningen av vetenskapligt oprövade preparat av egen tillverkning, preparat som väljs efter sina andliga egenskaper. Hur man kan resonera som läkare när man ordinerar preparat som t ex är extrakt på flugsvamp, korsspindel och spikklubba, destillerat guld eller koögon, undandrar sig min bedömning. Men det har förhoppningsvis landstingets chefläkargrupp, efter vetenskaplig kontroll och beprövad erfarenhet, full kontroll på när man skickar sina patienter till Vidarkliniken!

Vänsterpartiets lokalförening i Vingåker kommer under hösten, innan frågan behandlas av landstingsfullmäktige, att arrangera ett öppet möte i frågan. En expertpanel med hög medicinsk och vetenskaplig kompetens kommer att finnas på plats, liksom förhoppningsvis representanter för antroposoferna.
Lasse Nilsson, (V) Vingåker och (V) landstingsgrupp i Landstinget Sörmland

6 kommentarer till Debatt: Mörker över vetenskap och beprövad erfarenhet i den sörmländska offentliga vården?

 • Mitt svar till er blir att ni ger er på fel saker i vården.Vidarkliniken har räddat livet på mig och min familj vid ett flertal tillfällen,som ingen kunde göra i den offentliga övriga vården.Hur bra kirurger och dylikt dessa än var.Kritiken mot Vidarkliniken kommer ifrån kommunpolitiker och andra intolleranta personligheter,som för mig istället visat tydliga tecken på psykopati och osynliga våldsverkare.Nåt som vården än inte har nåt att sätta emot ,då vi som drabbas av den typen av övergrepp.Men eftersom Vidarkliniken har läkare som en del av dem är utrustade med insikter som människokunskap =alltså hela människan, så lyssnar de med utveckalde sinnen ex: stora öron,som länspolitiker tydligen saknar helt och hållet av.
  Jag är Bildlärare och har därför uppövat ett gott omdöme och alla mina sinnen utvecklat.Något som också mina elever fick gör alla i klasserna på högstadiet.De berömde mig alltid och det gällde samtliga skolor runt om i landet…Det den svenska skolan då gav mig i medalj var yrkesförbud.Hjälpen jag fick för att överleva då dessa förgörare medvetet såg till att ta mitt liv dessutom,var att hjälpa mig ifrån att döden dö.Lika gällde i det privata, där också osynliga våldsvrkare härjade mig omkring och medvetet emot.
  INGET SkJUKHUS KUNDE HJÄLPA MIG: DET KUNDE VIDARKLINIKEN.Och detta utan vinstintressen.OCH DETTA UTAN VINSTINTRESSEN!!!!!!!!!!!!!!!HÖR NI VAD JAG SÄGER!!!!!!!!?????????????????? NÄ,men så börja gör det!
  1967-2007 varade övergrepp emot mig.Detta från arbetsgivare efter arbetsgivare och privat …DEssa forts. förstås än idag.Osynliga våldsverkare slutar nämligen aldrig.Så det är bra jag har VIDARKLINIKEN.

  Hade jag lytt Kirurgen t.ex att forts den överstarka behandling ,som då fanns mot cancer ,hade jag inte överlevat.Jag sa till honom -.”jag vilar upp mig på Vidarkliniken först och sedan återkommer för att ta din forsts. rekomenderade behandling”Ty jag hade varit med så illa i livet att en dos av den sorten han rekomenderade hade tagit livet av mig just då MEN HUR SKALL EN KIRURG VETA ALLTING??HAN VRÅÅÅÅLADE TILL MIG ATT LYDA HONOM: MEN JAG TOG VÄGEN ÖVER VIDARKLINIKEN DÄR DET FANNS MASSOR AV PATIENTER ,SOM GJORT SOM DENNE KIRURG SAGT DEM .DE DOG EN EFTER E N FRAMFÖR MINA ÖGON,där på Vidarkliniken efter att ha utsatts av den offentliga så kallade vården!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Elisabeth Thun Vänstermedlem och Antroposof,bl.a

  • Hej Elisabeth,
   Vi tror säkert att Vidarkliniken är bra på mottagandet av sina patienter, som du beskriver. Men vad vi vill diskutera är den ideologiska basen för den vård man erbjuder utöver den skolmedicinska kompetens de tillhandahåller. Vad döljer sig bakom uttrycket ”vård med antroposofisk inriktning”? Där uppfattar vi att antroposofernas Vidarkliniken inte redovisar hela sanningen och definitivt inte en vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Observera att det är något som Hälso- och sjukvårdslagen utgår ifrån, båda begreppen i förening.
   /Lasse Nilsson (V) Vingåker

 • Jag är så ledsen att jag missade mötet – jag har ju inte lokaltidningen. Trots detta debatterade jag antroposofin i just denna tidning (KK) för några år sedan. Då var dessvärre många vänsterpartister mycket positiva till antroposofin liksom även socialdemokrater och självklart miljöpartister. (De senare kan ju inte annat då de flesta antroposofer röstar på dem.) Jag hade dock stöd i just den debattrundan av Jan-Erik Back och kan bara glädja mig om fler inom ert parti har tagit förnuftet tillfånga. Att Ursula Flatters inte vågade komma till mötet förstår jag. Hon klarar sig mycket dåligt i muntliga debatter – har väl uttömt alla argument. Den som såg henne på TV för en tid sedan om vaccinationsmotståndet vet att hon gjorde bort sig rejält. Jag hoppas ni fortsätter kämpa för förnuftet. Om inte Vidarkliniken och antroposofin portas från den skattefinansierade vården är ju frågan var gränsen skall dras.
  Räkna bara med att höra av Sune Nordwall om ni fortsätter på det här spåret. Han förföljer alla med kritiska åsikter om antroposofin.

  • Hej Ylva,
   Och tack för dina synpunkter. Det är så att vi driver denna fråga på ett mandat av Vänsterpartiets högsta beslutande organ i länet, distriktsårskonferensen. Det känns naturligtvis bra med uppmuntrande tillrop och hjälp med historiska referenser.
   Vad gäller att ta debatten, så räds vi varken andar, demoner eller antroposofdoktor Flatters.
   Hälsar vänligt
   Lasse N

 • Hittade nedanstående om debatten 2003

  Antroposoferna till attack

  En omfattande debatt om antroposofi har förts under hösten och vintern i Katrineholms-Kuriren. Kritiker har lyft fram den tydliga rasistiska strömning som finns i Rudolf Steiners skrifter. Antroposofer har inte tagit avstånd från uttalandena, utan har istället (som vanligt) hävdat att det rör sig om ett illasinnat bruk av lösryckta citat. Den 3 december 2002 skriver Ursula Flatters och Thomas Schneider, verksamhetschef respektive informationsansvarig vid Vidarkliniken, så här: ”Ylva Eliassons och andras synpunkter på Vidarklinikens verksamhet saknar allt stöd i verkligheten och bygger på den kända förtalstaktik som utgår ifrån Föreningen för Vetenskap och Folkbildning. Denna förening har gjort det till sin mission att fanatiskt motarbeta bland annat antroposofiska rörelsen med metoder som måste anses helt ovetenskapliga.” Detta är alltså vad VoF ägnar sig åt enligt två ledande antroposofer: Ovetenskapligt, fanatiskt förtal.

  • Hejigen Ylva,
   Det känns bra att fler är beredda att ta debatten om ovetenskap och vidskepelse – och ännu värre – Steiners råa rasism.
   Det är ju inte så svårt i många fall, eftersom antroposoferna inte vill utsätta sig för en vetenskaplig granskning. Vetenskaplighet tror ju antroposofdoktor Flatters att man kan erhålla bara för att man vill det eller för att man uttalar ordet. Dessvärre måste man utsätta sina påståenden för upprepade försök av utomstående, som isåfall ska komma fram till samma resultat, för att kunna tala om vetenskaplighet. Men det vet antroposoferna att det inte är möjligt. Därför skapar man dimridåer eller tiger.
   Lasse N

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Vänsterpartiet Vingåker på Facebook
Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
 • Svenska köksbord avsnitt 9 – om arbetsrätten
  I det nionde avsnittet samtalar Jonas Sjöstedt med Markus Mattila och Jens Kuivaniemi om arbetsrätten. Markus, som haft många olika visstidsanställningar, och Jens, fackligt aktiv inom Handels, ger sina perspektiv på hur de ser på arbetsrätten idag, och hur den skulle se ut om en kommande regering tummade på den i framtiden.  Vad händer med […]
Kategorier