Vänsterpartiet Sörmland

Lotta Sjögren från Vingåker ny ledamot i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland – Ny Distriktsstyrelse
Lördagen den 21 mars höll Vänsterpartiet Sörmland sitt årsmöte på Åsa Folkhögskola. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar valde årsmötet att ge förnyat förtroende till Patrik Renfors som distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland.

Lotta Sjögren, ledamot i styrelsen för Vänsterpartiet Vingåker och nu också i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Lotta Sjögren, ledamot i styrelsen för Vänsterpartiet Vingåker och nu också i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Patrik Renfors, 40 år, är från Oxelösund och arbetar som industrielektriker på SSAB. Han är dessutom gruppledare för Vänsterpartiet i Oxelösund där Vänsterpartiet styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Patrik säger sig vara hedrad över att ha fått nytt förtroende att leda det politiska och organisatoriska arbetet i Vänsterpartiet Sörmland.

Vi planerar att göra prioriteringar för att kunna ägna mer energi åt de frågor som har störst betydelse för regionens invånare och för vår förmåga att nå politiska framgångar. En vidareutveckling av organisationen och politiken är högprioriterad” säger Patrik Renfors.

Utöver valet av ny ordförande och distriktsstyrelse så delade årsmötet ut Vänsterpartiet Sörmlands årliga integrationspris. Priset delas ut till någon eller några som har gjort en viktig insats i arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och segregation. Årets pris delades ut till nätverket Tillsammans för Eskilstuna med följande motivering:
Tillsammans för Eskilstuna” får i år Vänsterpartiets integrationspris (5000 kronor), för ett exemplariskt positivt  integrationsarbete för ett inkluderande samhälle, med mångfald och sammanhållning. Nätverket har på ett positivt sätt involverat Eskilstunaborna i aktiviteter där alla välkomnas och är ett föredöme i samhället. 
Likt Vänsterpartiet ser nätverket till att integration kommer inriktas emot ett inkluderande samhälle som ger alla oavsett bakgrund, hudfärg, kön eller sexualitet rätt till god utbildning, arbete och bostad. Ett samhälle där vi gemensamt tar kampen mot diskriminering på alla nivåer i samhället.”
Årsmötet antog även ett uttalande till stöd för den kurdiska befolkningens kamp för självbestämmande. (se bilagan)
Den nya Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland är:
Ordförande:
Patrik Renfors (ordförande)                     Oxelösund
Maud Ekman                                          Eskilstuna
Tommy Fogelberg                                  Trosa
Helena Dahlström                                   Nyköping
RojaMahmoudhi                                     Eskilstuna
Ibrahim Alkhaffaji                                   Strängnäs
Inger Andersson                                     Flen
Lotta Sjögren                                         Vingåker
Thomas Selig                                         Katrineholm
Revisorer:
Gun Karlsson, Nyköping
Hadar Nordblom, Nyköping
Integrationspriskommitté:
Marcus Helgstrand                                   Eskilstuna
Elinor Sundén                                          Nyköping
Kontakt:
Patrik Renfors             Distriktsordförande      070-537 91 99
Tony Rosendahl          Distriktsombudsman    070-259 26 38

Bilaga: Uttalande till stöd för det kurdiska folkets kamp för självbestämmande.
Stöd kurdiska folkets kamp för självbestämmande och mot IS
Det kurdiska folket har under lång tid kämpat mot förtryck och förföljelse. Efter tyrannen Saddam Husseins fall fick södra Kurdistan ett begränsat självstyre. Sedan dess har kurderna lyckats bygga upp demokratiskt styrda institutioner och en fungerande infrastruktur, även om det fortfarande finns vissa brister.
De grannländer som kontrollerar kurdiska områden vet att självbestämmande i en del påverkar även andra delar av Kurdistan. Därför använder de smutsiga, omänskliga metoder för att hindra den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i södra Kurdistan.
Under de senaste åren har vi sett extremistiska grupper genomföra terroraktioner mot civila kurder, assyrier, syrianer, armenier och oliktänkande araber. Under våren 2014 utförde terrorgruppen IS attacker i Sinjar och andra delar av provinsen Nineve. Ungefär 500 000 människor med olika etnicitet och religion har av rädsla flytt till grannländerna och lämnat sina hem och ägodelar.  Vi har bevittnat hur terrororganisationen IS förstört den kurdiska staden Kobane och fått se vad stadens invånare har utsatts för.  Många har tillfångatagits av IS och avrättats. Kvinnor och unga flickor har kidnappats och tvingats ingå äktenskap med terrororganisationens krigare eller sålts på auktion. Vi har också hört genom internationella media att IS genomförde en bombattack mot civila kurder som samlades den 20 mars i staden Haseke för att fira Newroz, den kurdiska nyårs- och nationaldagen. 40 människor dödades och 150 skadades.
Terrororganisationen IS är ett hot mot hela Mellanöstern och även mot resten av världen. Den kurdiska Peshmergan har kämpat för att sätta stopp för IS framgångar. Kurdisk Peshmerga behöver hjälp och stöd från omvärlden för att kunna fortsätta bekämpa terrororganisationens frammarsch. Världssamfundet måste agera för att stoppa IS på olika platser i världen.
Vi i Vänsterpartiet Sörmland stöder det kurdiska folkets kamp för självbestämmande och deras kamp mot terrororganisationen IS.
Årskonferensen för Vänsterpartiet i Sörmland
Åsa folkhögskola 21 mars 2015

Nya styrelsen för Vänsterpartiet Vingåker

årsmöte 2015

Det mest välbesökta årsmötet på många år valde på lördagseftermiddagen med acklamation ny styrelse för  Vänsterpartiet Vingåker.
Valberedningen hade lyckats lägga fram ett både feministiskt och kompetensmässigt välbalanserat förslag till ny styrelse. Kaisa Komulainen-Nilsson, Österåker, omvaldes som ordförande, liksom Yvonne Olsson, Billsbro som kassör. Nyvalda i styrelsen är Lasse Nilsson, Österåker, som utsågs till sekreterare; Lotta Sjögren, Nästorp och Tiina Rokka, Vingåker. Omvalda som ersättare i styrelsen är Bengt Tholin, Läppe; Hasse Olsson, Billsbro och Sameh Kanan, Vingåker.

styrelse2015_620x

På bilden från vänster: Lasse Nilsson, Tiina Rokka, Kaisa Komulainen-Nilsson, Hasse Olsson, Sameh Kanan. Sittan från vänster: Lotta Sjögren, Yvonne Olsson, Bengt Tholin.

Maud Ekman, Eskilstuna, distriktsstyrelseledamot, ledde även i år årsmötet som ordförande.

Maud Ekman, Eskilstuna, distriktsstyrelseledamot, ledde även i år årsmötet som mötesordförande.

Efter att verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport lagts till handlingarna, verksamhetsplan och budget för 2015 beslutats och ny styrelse utsetts, behandlades övriga val och nomineringar till uppdrag. Årsmötet utsåg alltså också föreningens ombud till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens den 21 mars på Åsa folkhögskola. Kaisa Komulainen-Nilsson och Lotta Sjögren blev ordinarie ombud, Sameh Kanan och Lasse Nilsson ersättare.

På årskonferensen tillsätts en rad distriktsuppdrag, som t ex styrelse och valberedning. Till ledamöter av distriktsstyrelsen nominerade årsmötet Sameh Kanan, Vingåker och Maud Ekman, Eskilstuna  och som ersättare Lotta Sjögren, Vingåker.

Som ledamot av distriktets kommitté för Vänsterpartiet Sörmlands integrationspris nominerades Tiina Rokka. Till valberedningen för distriktet nominerades Lasse Nilsson.

Ordförande Kaisa avtackade den avgående styrelsen och mötesordföranden Maud från distriktsstyrelsen med röda nejlikor och inbjöd mötet till den mer informella delen av årsmötet med lite mat och dryck.
/L

Eftervalskonferens i Vilsta


vilstavaluppfölj

Vänsterpartiet i Sörmland analyserade på sin eftervalskonferens i Vilsta i Eskilstuna den 25-26 oktober resultaten av höstens val.

Valframgången räckte inte till plats i regeringen denna gång, men väl för ordentliga avtryck i S-Mp-regeringens första budget. Fokus på Stopp för Vinster i välfärden är fortfarande aktuellt med en utredning till 2016, budgetförstärkningar för äldrevården och skolan redan nu, för att nämna något som Vänsterns nya riksdagsledamot från Sörmland Lotta Johnsson Fornarve tog upp i genomgång. Lotta är nu vår representant i civilutskottet, utbildningsutskottet och utrikesutskottet.

Vänstern sitter nu med i rödgröna majoritetsstyren med  i flera sörmlandskommuner, något som Vingåkersvänsterns ordförande Kaisa Komulainen-Nilsson kunde rapportera för första gången för Vingåkers del.
Lite smolk i bägaren är förstås framgången för rasistiska SD i samtliga kommuner i länet och landstinget, liksom S högerkoalitioner i Katrineholm, Strängnäs och Gnesta.

På mötet gjordes en insamling bland deltagarna i konferensen till förmån för flyktingarna från syrisk-kurdiska Kobane. Den inbringade 800 kr, som sätts in på kurdiska röda halvmånens postgirokonto, se nedan.
kobane solidaritet

 

Framtiden är inte till salu – Vänsterpartiet i Vingåker valspurtade

På fredageftermiddagen valspurtade Vänsterpartiet i Vingåker med ett besök av två av de främsta namnen på partiets riksdagslista. Lotta JohnssonFornarve och Patrik Renfors gav publiken ytterligare bra argument till publiken varför Vänsterpartiet anser att framtiden inte kan vara till salu i ett bra samhälle.

   20140912_164640-1  20140912_164231
 lottaF_patrik
 20140912_165544-1
Bild till vänster: Lotta Johnsson Fornarve, förstanamn på Vänsterpartiets riksdagslista. 
Bilder till höger, uppifrån: Valombudsmannen Ibrahim Alkhaffji ordnar mikrofon med 
Lotta Johnsson Fornarve och Patrik Renfors, fjärdenamn på riksdagslistan; Lotta och Patrik; 
Lasse Nilsson, sjättenamn på Vänsterpartiet Vingåker kommunlista diskuterar vinster i 
välfärden med Lotta.

Vänsterpartiet omfördelar makt och resurser för att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi vill att trygga jobb prioriteras framför företagens jakt på allt större vinster. Vi har politiken för att alla ska få lika goda förutsättningar, oavsett om du är född i Bagdad eller Borås, oavsett om du bor i stad eller på landsbygd och oavsett vem du älskar.

Välfärden är inte till salu. Vänsterpartiet är garanten mot vinster i välfärden. Istället för att välfärdens resurser försvinne till vinster ska de användas till anställa fler lärare, undersköterskor och annan personal.

En röst på Vänsterpartiet är en röst för medmänsklighet, solidaritet och rättvisa – för ett samhälle du kan lita på.

 

 

Därför är landstingsvalet så viktigt…

Det är nu bara cirka tvåochenhalv månad kvar till valdagen den 14 september. Och det är i tre val vi ska ta ställning till – kommun, landsting och riksdag.  Ett av dem, det till landstinget, hamnar ofta lite i skymundan för de båda andra.
Är landstingsvalet mindre viktigt, frågar vi Vänsterpartiet Vingåkers ordförande Kaisa Komulainen-Nilsson.kaisa komulainen-nilsson_2009
–   Det är minst lika viktigt! Jag brukar säga att vi föds inom landstinget och dör inom landstinget.
Hur menar du?
–   Landstingets mödrahälsovård ser till att vi mår bra inna vi föds. sen föds på ett av landstingets BB och barnavårdscentralen kollar vår hälsa under uppväxten. För den enklare sjuk- och hälsovården finns ett antal av landstingets vårdcentraler spridda över Sörmland. Mer specialiserad vård får vi på tre sjukhus i olika delar av länet. Folktandvården hos landstinget ger oss gratis tandvård upp till 18 år! För kollektivtrafik  finns landstingets alla bussar och tåg inom länet. Bara för att ge de viktigaste exemplen på landstingets verksamhet.
Vem betalar för allt det här?
–   Det gör vi solidariskt via skattsedeln. Cirka en tredjedel av de kommunala skatterna går till den här verksamheten. Det är därför det är så viktigt vilken politik och vilka politiker  vi väljer att besluta om landstingets verksamhet.
landstingsplatformen2014_tumme

Vänsterpartiets viktigaste valfrågor i Sörmland 

En genomförbar politik

 Vi arbetar för en välfärd fri från vinstuttag
– Vi vill behålla och utveckla vården i offentlig regi
– Rättvis och jämlik vård
– Vi vill ha låga eller inga avgifter, exempelvis avgiftsfri mammografi

Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå
– Vi vill underlätta kontakt med vårdcentralerna genom att kunna boka tid på plats
– Flexibla öppettider på vårdcentralerna för att möta pendlarbehov
–  Medicinsk fotvård för diabetiker på vårdcentralen
– Utveckla beroendevården
– Kontaktsjuksköterskor i cancervården

 Sörmland ska vara tryggt att växa upp i
– Utökat föräldrastöd för föräldrar och barn i skolåldern
– Ingen besöksavgift vid vaccinering mot TBE för barn och ungdomar
– Familjecentral i alla kommuner
– Fri tandvård för unga upp till 25 år

Gräset är grönast i Sörmland
– Heltid en rättighet, deltid en möjlighet för personalen
– Utbildning av specialistsjuksköterskor på arbetstid
– Arbetsgivaren ersätter karensdag för personal inom primärvården
– Nya arbetstidsmodeller med större inflytande för personalen behöver utvecklas

Ett sammanhållet Sörmland, öppet för alla
– Ett hållbart och klimatsmart Sörmland
– Utveckling av e-tjänster
– Ett Sörmland i utveckling kräver utbyggnad av kollektivtrafiken
– Avgiftsfria sjukresor
– Ökat kultursamarbete i länet
Vill du läsa mer hittar du hela valplattformen genom att klicka här!

 

Vänsterns sörmlandsdistrikt har hållit årskonferens

Sörmlandsdistriktet höll årskonferens i lördags. Åsa folkhögskola var platsen för evenemanget – som vanligt skulle man kunna säga. I alla fall sen några år tillbaka. Patrik Renfors från Oxelösund omvaldes (som vanligt, skulle man kunna säga – han har suttit i distriktsstyrelsen dussinet år) till ordförande. Läs mera om årskonferensen i den här artikeln på Vänsterpartiet Eskilstunas hemsida: http://eskilstuna.vansterpartiet.se/2013/03/24/vansterpartiet-sormland-holl-distriktsarskonferens/

Motioner till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens från Vingåker

Medlemmen Lasse Nilsson i Vänsterpartiet Vingåker har motionerat till Vänsterpartiets Sörmlandsdistrikt årskonferens i mars. Motionerna kommer att diskuteras på Vänsterpartiet Vingåkers medlemsmöte den 6 februari:

dåkdelegater2013

 

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Intern information, kommunikation och demokrati

Det är mycket uppmuntrande att Vänsterpartiets sörmlandsdistrikt nu beslutat att utnyttja den moderna teknikens möjligheter för att förbättra informationen från partiet centralt och distriktet till de enskilda medlemmarna.
Att informera mejlledes kommer att öka medlemmarnas möjligheter att få aktuell information och kunna påverka vårt partis politik.

Vi måste också underlätta distriktsstyrelsens uppdrag att utveckla distriktets politik och organisation. Det går naturligtvis lika enkelt med samma it-hjälpmedel att förmedla information från lokalföreningarna till distriktsstyrelsen.

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att distriktsstyrelsens och landstingsgruppens mötesdagordningar före mötena distribueras till
medlemmarna som mejl,

att distriktsstyrelsens och landstingsgruppens protokoll distribueras till medlemmarna som mejl,

att lokalföreningarna före sina styrelse- och medlemsmöten informerar distriktsstyrelsen genom
att mejla sina dagordningar och efter mötena sina protokoll/minnesanteckningar.
Vingåker den 2 februari 2013

Lasse Nilsson

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Utveckla partiets interna demokrati och politiska styrka – sprid förtroendeuppdragen!

Socialism kan inte existera utan verklig demokrati. Vänsterpartiet måste alltid gå före som det goda exemplet med en aktiv och verklig demokrati på partiets alla nivåer. Ett bra steg på den vägen visade vi med den process hur vi utsåg ny partiordförande. Men vi kan inte stanna vid enbart den nivån, utan samma övertygelse måste genomsyra partiets alla nivåer.

Partiet har nyligen tagit ett betydelsefyllt steg i den här riktningen genom att utarbeta ett vägledande dokument för partiets valberedningar på olika nivåer. Det är en viktig utgångspunkt i vårt arbete att demokratisera vårt arbete i partiet genom att sprida uppdragen inom partiet och de olika parlamentariska uppdrag vi har att besätta som resultat av allmänna val.

Vi måste vara medvetna om att förtroendeuppdrag ställer krav, samtidigt som det ger möjligheter till politisk skolning och engagemang för de enskilda medlemmar som utses till dem.

Vi får heller inte blunda för riskerna med politiskt mångsyssleri, med vad det innebär av maktkoncentration och begränsningar i möjligheterna att utföra sina uppdrag på ett så bra sätt som våra medlemmar och väljare har rätt att förvänta sig. Verkligheten idag är att många av våra kamrater samtidigt har alltför många uppdrag.
Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att medlem i distriktet inte ska kunna väljas att samtidigt inneha ledande uppdrag i
distriktsstyrelse och landstingsgrupp, undantaget möjligheten för gruppledaren i
landstingsgruppen att vara adjungerad till distriktsstyrelsen.

att partidistriktets valberedningar som övergripande instruktion från distriktsårskonferensen har
att så långt möjligt sprida alla partiets olika uppdrag på så många medlemmar som möjligt.

Vingåker den 2 februari 2013

Lasse Nilsson

– – – – – – – –

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Vänsterpartiet måste verka för rimliga ersättningar till dem som åtar sig politiska förtroendeuppdrag!

Det är inte alltid enkelt att vara folkvald och politiker, speciellt inte som en del företrädare inom den gruppen verkar försöka att ”rycka undan mattan” för andra, som försöker leva upp till de /höga/ ideal som borde vara förknippade med att förtroendet att få representera andra människor inom det demokratiska systemets ramar. Det jag har i åtanke är den ständigt återkommande diskussionen i olika sammanhang kring politikers på olika nivåer brist på moral när det gäller att bevilja sig ekonomiska fördelar utifrån sina förtroendeuppdrag.

Ofta upplevs detta som direkt stötande av människor som idag är utsatta för den s.k.  ”arbetslinjens” mest absurda krav. Det krävs av alla som av myndigheter anses ha viss arbetsförmåga kvar att stå till arbetsmarknadens förfogande, utom en grupp i samhället – de folkvalda beslutsfattarna, politikerna. Framträdande kommun-, landstings- och riksdagspolitiker politiker kan själva välja att kliva av sina förtroendeuppdrag och för att sen kvittera ut en väl tilltagna s.k. ”politikerpensioner” i kanske upp till femton år och fram till ordinarie pensionsålder.

Jag tänker alltså inte på de ersättningar som utgår som ”omställningsbidrag” till politiker som haft uppdrag en längre tid och tvingas lämna dem som följd av en valförlust. Det är självklart viktigt att det finns ett visst ekonomiskt skyddsnät, för att människor ska våga åta sig krävande politiska uppdrag som kräver hel eller deltidsinsatser. Men såna skyddsnät ska naturligtvis vara klart begränsade i tid och inte beroende av om en person ”har lust” att söka nytt jobb eller inte. Det borde vi vara helt överens om inom Vänsterpartiet. Icke desto mindre finns det kamrater i Vänsterpartiet såväl som i alla övriga partier som missbrukar de här möjligheterna.

Det finns inga tvingande regler från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om hur långa sådana här omställningsbidrag ska vara och hur höga ersättningarna, utan det är upp till respektive kommun att fatta beslut om. Uppenbarligen tar man också i många kommuner chansen till att på detta sätt ”belöna” politiker för lång och trogen tjänst – utan några som helst krav på att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka jobb. Det pågår idag en diskussion om förslag till förändringar av riktlinjer för såna omställningsbidrag inom SKL, men de förhalas och urvattnas ständigt av de moderata och socialdemokratiska partigrupperna.

Därför borde det vara ett prioriterat uppdrag för Vänsterpartiet i Sörmland, i kraft av sitt uppdrag att utveckla partiets politik i Sörmlandsdistriktet, att ta initiativ till att ersättningar till de politiska förtroendevalda kommer betraktas som rimliga av de som utser dem – väljarna.

 

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att distriktsstyrelsen får årskonferensens uppdrag att ta initiativ tillsammans med våra
lokalföreningar att förslag läggs i alla parlamentariska församlingar i Sörmland till
sammanträdes-, rese- och förlorad arbetsinkomstersättningar till kommun- och
landstingspolitiker som upplevs som rimliga av medborgarna.

att distriktsstyrelsen får årskonferensens uppdrag att ta initiativ tillsammans med våra
lokalföreningar att förslag läggs i alla parlamentariska församlingar i Sörmland om att
omställningsbidrag till avgångna hel- och deltidsarvoderade inte avviker från de villkor som
generellt gäller för kommunanställda.

att uppföljning av resultatet av partiets ansträngningar enligt föregående att-satser görs på
distriktsårskonferensen till dess de kan anses genomförda.

Vingåker den 4 februari 2013

Lasse Nilsson

– – – – – – –

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

 

Kommunicera besluten från distriktets årskonferens snabbt!

Det brukar heta att ”demokrati måste få ta tid” när folk klagar över att diskussioner före beslut verkar ta mycket alltför mycket tid. Självklart är det en viktig ingrediens i den demokratiska processen att så många berörda som möjligt får en chans att påverka.

Men efter att beslut i demokratisk ordning fattats då? Det måste vara en lika viktig del i demokratin att besluten kommuniceras till dem det berör och så snart som möjligt. Inte minst viktigt internt inom en organisation som Vänsterpartiet, som är med och bär demokratin i vårt samhälle.

Vi har en gammal dålig kultur inom Vänsterpartiets Sörmlandsdistrikt, där protokollet från årskonferenserna kan dröja i månader innan dess hela innehåll finns tillgängligt i justerad form för medlemmarna. Det är dålig demokrati. Så kan vi inte ha det. Och speciellt inte idag, när samtliga medlemmar med tillgång till elektronisk kommunikation kommer att få informationen från partiet centralt och distriktet direkt i sin mejlbrevlåda.

 

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att det justerade protokollet från distriktets årskonferensens skall vara distribuerat per mejl till medlemmarna senast 30 dagar efter konferensen.
Vingåker den 5 februari 2013

Lasse Nilsson

 

Vänsterpartiet Vingåker på Facebook
Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
  • Svenska köksbord avsnitt 9 – om arbetsrätten
    I det nionde avsnittet samtalar Jonas Sjöstedt med Markus Mattila och Jens Kuivaniemi om arbetsrätten. Markus, som haft många olika visstidsanställningar, och Jens, fackligt aktiv inom Handels, ger sina perspektiv på hur de ser på arbetsrätten idag, och hur den skulle se ut om en kommande regering tummade på den i framtiden.  Vad händer med […]
Kategorier