Välfärdspolitik

En seger för välfärden: V+S/Mp-regeringen överens om vinster i välfärden!

brev-fran-jonas

En seger för välfärden

Nu har vi en överenskommelse om vinster i välfärden. Vänsterpartiet har fått S/MP-regeringen att gå med på att skattemedel ska gå till de verksamheter de var avsedda för och vi är överens om att skapa en välfärd utan vinstintresse. Det är en seger för välfärden.

För Vänsterpartiet är det här en stor framgång. Jag vill tacka alla er som på gator och torg har slitit för en välfärd att lita på, alla som har diskuterat vinster i välfärden på jobbet, på insändarsidor och i sociala medier. Alla ni som satte upp ”inte till salu”-skyltar och alla ni som gång på gång har berättat om vinstjakt, riskkapitalbolag och knäckebrödsskandaler. Genom att vi alla tillsammans har byggt upp en press i vinstfrågan har vi nu nått fram hit.

De områden som omfattas är vård (sjukhus och primärvård), äldreomsorg (hemtjänst och äldreboenden), HVB-hem samt skola och förskola. Det är de områden som Vänsterpartiet har drivit en lagstiftning för. Överenskommelsen innehåller även bland annat skarpa formuleringar om LOV och att vid offentlig upphandling av tjänster ska det ställas krav på kollektivavtal eller löner och villkor på minst samma nivå. Det ingår regler om att universitets- och regionsjukhus inte ska kunna säljas ut och att lagen ändras så att privata försäkringspatienter inte kan gå förbi i kön i den gemensamt finansierade vården. Hela överenskommelsen finns att läsa på vår hemsida.

Vi har fått regeringen att gå med på att de ska genomföra detta och lägga en gemensam proposition senast under 2016. För att få ny lagstiftning på plats krävs beslut i riksdagen och att inte en majoritet då skriver ihop sig för att behålla vinsterna. Det är en utmaning som varje förslag från den här regeringen kommer att möta eftersom den inte har majoritet. Vi vet också att många privata bolag kommer att göra allt de kan för att få fortsätta ta ut vinster. Det kommer att blåsa hårt i debatten och processen kommer att kräva mycket jobb från oss. Samtidigt vet vi ju att vi har ett stort folkligt stöd för detta. Välfärden ska vara till för eleverna, patienterna och de äldre, inte för ägarnas plånböcker. Vinstintresset ska bort och vi ska se till att få en välfärd att lita på. Den överenskommelse vi nu slutit med regeringen är ett historiskt steg för att lyckas med detta.

Jonas Sjöstedt, partiordförande                  

Framtiden är inte till salu – Vänsterpartiet i Vingåker valspurtade

På fredageftermiddagen valspurtade Vänsterpartiet i Vingåker med ett besök av två av de främsta namnen på partiets riksdagslista. Lotta JohnssonFornarve och Patrik Renfors gav publiken ytterligare bra argument till publiken varför Vänsterpartiet anser att framtiden inte kan vara till salu i ett bra samhälle.

   20140912_164640-1  20140912_164231
 lottaF_patrik
 20140912_165544-1
Bild till vänster: Lotta Johnsson Fornarve, förstanamn på Vänsterpartiets riksdagslista. 
Bilder till höger, uppifrån: Valombudsmannen Ibrahim Alkhaffji ordnar mikrofon med 
Lotta Johnsson Fornarve och Patrik Renfors, fjärdenamn på riksdagslistan; Lotta och Patrik; 
Lasse Nilsson, sjättenamn på Vänsterpartiet Vingåker kommunlista diskuterar vinster i 
välfärden med Lotta.

Vänsterpartiet omfördelar makt och resurser för att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi vill att trygga jobb prioriteras framför företagens jakt på allt större vinster. Vi har politiken för att alla ska få lika goda förutsättningar, oavsett om du är född i Bagdad eller Borås, oavsett om du bor i stad eller på landsbygd och oavsett vem du älskar.

Välfärden är inte till salu. Vänsterpartiet är garanten mot vinster i välfärden. Istället för att välfärdens resurser försvinne till vinster ska de användas till anställa fler lärare, undersköterskor och annan personal.

En röst på Vänsterpartiet är en röst för medmänsklighet, solidaritet och rättvisa – för ett samhälle du kan lita på.

 

 

Därför är landstingsvalet så viktigt…

Det är nu bara cirka tvåochenhalv månad kvar till valdagen den 14 september. Och det är i tre val vi ska ta ställning till – kommun, landsting och riksdag.  Ett av dem, det till landstinget, hamnar ofta lite i skymundan för de båda andra.
Är landstingsvalet mindre viktigt, frågar vi Vänsterpartiet Vingåkers ordförande Kaisa Komulainen-Nilsson.kaisa komulainen-nilsson_2009
–   Det är minst lika viktigt! Jag brukar säga att vi föds inom landstinget och dör inom landstinget.
Hur menar du?
–   Landstingets mödrahälsovård ser till att vi mår bra inna vi föds. sen föds på ett av landstingets BB och barnavårdscentralen kollar vår hälsa under uppväxten. För den enklare sjuk- och hälsovården finns ett antal av landstingets vårdcentraler spridda över Sörmland. Mer specialiserad vård får vi på tre sjukhus i olika delar av länet. Folktandvården hos landstinget ger oss gratis tandvård upp till 18 år! För kollektivtrafik  finns landstingets alla bussar och tåg inom länet. Bara för att ge de viktigaste exemplen på landstingets verksamhet.
Vem betalar för allt det här?
–   Det gör vi solidariskt via skattsedeln. Cirka en tredjedel av de kommunala skatterna går till den här verksamheten. Det är därför det är så viktigt vilken politik och vilka politiker  vi väljer att besluta om landstingets verksamhet.
landstingsplatformen2014_tumme

Vänsterpartiets viktigaste valfrågor i Sörmland 

En genomförbar politik

 Vi arbetar för en välfärd fri från vinstuttag
– Vi vill behålla och utveckla vården i offentlig regi
– Rättvis och jämlik vård
– Vi vill ha låga eller inga avgifter, exempelvis avgiftsfri mammografi

Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå
– Vi vill underlätta kontakt med vårdcentralerna genom att kunna boka tid på plats
– Flexibla öppettider på vårdcentralerna för att möta pendlarbehov
–  Medicinsk fotvård för diabetiker på vårdcentralen
– Utveckla beroendevården
– Kontaktsjuksköterskor i cancervården

 Sörmland ska vara tryggt att växa upp i
– Utökat föräldrastöd för föräldrar och barn i skolåldern
– Ingen besöksavgift vid vaccinering mot TBE för barn och ungdomar
– Familjecentral i alla kommuner
– Fri tandvård för unga upp till 25 år

Gräset är grönast i Sörmland
– Heltid en rättighet, deltid en möjlighet för personalen
– Utbildning av specialistsjuksköterskor på arbetstid
– Arbetsgivaren ersätter karensdag för personal inom primärvården
– Nya arbetstidsmodeller med större inflytande för personalen behöver utvecklas

Ett sammanhållet Sörmland, öppet för alla
– Ett hållbart och klimatsmart Sörmland
– Utveckling av e-tjänster
– Ett Sörmland i utveckling kräver utbyggnad av kollektivtrafiken
– Avgiftsfria sjukresor
– Ökat kultursamarbete i länet
Vill du läsa mer hittar du hela valplattformen genom att klicka här!

 

Vingvänstern valmanifest klubbat!

ScreenShot003

Styrelsen för Vänsterpartiet i Vingåker klubbade ikväll den första versionen av sitt lokala valmanifest, efter ett förslag från en arbetsgrupp som varit igång de senaste veckorna. Förslaget har också diskuterats på partiföreningens senaste medlemsmöte.

Här följer några av de punkter, som partiföreningen kommer att lägga särskild vikt vid i den lokala valrörelsen:

Skola och barnomsorg:
Lärare måste få vara lärare – minska pedagogernas administrativa uppgifter.
Öka personaltätheten i kommunens fritidshem. Vingåker är idag sämst i Sörmland och långt under riksgenomsnittet.
Läxhjälp – på vägen mot en läxfri skola. Kommunen erbjuder läxhjälp till elever inom ramen för eller i anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.
Utbildning i feministiskt självförsvar för tjejer – feministisk utveckling av mansrollen för killar. Obligatoriska kurser på skolans högstadium.

Kultur och fritid:
Utveckla planerna på sportcentrum vid Vidåkersskolan med konstgräsplan och friidrottsmöjligheter.
Utveckla Säfstaholms slott till ett kulturcentrum för alla åldrar med kulturevenemang i huset året runt och för över Kulturskolan till kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunikationer:
Avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. V har varit drivande i de kommuner där detta redan genomförts.

Arbetsliv:
Avskaffa de delade turerna inom vård och omsorg.
Vingåkers kommun ska vara ett föredöme vad gäller att anställa personer med funktionsnedsättning på den öppna arbetsmarknaden.
Vingåkers kommun ska tillsammans med arbetsmarknadens parter aktivt bekämpa diskriminering av funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.

Miljö:
Näridrotts-/lekplatser anordnas och underhålls i kommunens tätorter.
Kommunen installerar solpaneler på kommunens byggander. På sikt kan kommunens verksamheter bli självförsörjande med el.
Varsamt utnyttjande av naturresurser i kommunen. Begränsa berg- och grustäkter och samordna lokalisering av vindkraft för att bevara naturmiljöer för aktivt friluftsliv och turism.

Mångfald – integration:
SFI-undervisning och andra introduktionsinsatser från första dag i Vingåker.
Öka byggandet av kommunala hyresrätter för att ge ungdomar, pensionärer och nya svenskar möjlighet att bo kvar i kommunen.

Snart bara en vecka kvar till EU-valet…!

euflagga-vlogga_5x4Nu i veckoslutet har vi i Vänsterpartiet i Vingåker informerat vingåkersborna inför EU-parlamentsvalet. I  fredagsvimlet i Vingåkers centrum fick vi möjlighet till en rad små pratstunder i solen om valet och vikten av att gå och rösta. Idag gjorde vi en sväng till brevlådorna i Österåker på Vingåkers landsbygd med
foldern ”Inte till salu. Rädda välfärden i Sverige och Europa”.

 

 

kaisa ica euvalet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vingåkersvänsterns ordförande Kaisa Komulainen-Nilsson  utanför ICA i Vingåkers centrum

 

lasse österåker euvalet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österåkers landsbygd  fick besök av Lasse Nilsson

 

VingåkersVänstern debatterar välfärdspolitik med vingåkersmoderaterna

ScreenShot019Kim Fröde. moderaternas lokale ordförande i Vingåker svingade vilt mot Vänstern i en debattartikel i KatrineholmsKuriren den  7 november under rubriken ”Vänsterns hyckleri i välfärdsfrågan”. Kaisa Komulainen-Nilsson och Lasse Nilsson svarade för lokalföreningens räkning  på samma  sida några dagar senare:

Välfärd fri från kommersiella intressen

Det är viktiga frågor vingåkersmoderaternas ordförande Kim Fröde ställer till Vänsterpartiet i en debattartikel i KK 7 november. Vi kan genast svara nej på hans fråga om vi vill förbjuda privata företag inom välfärden och i stället diskutera om bra välfärd främst ska handla om kvalitet och behov eller möjligheterna att berika sig på verksamheten. I dag finansieras de privata välfärdsföretagens vinster enbart av skattepengar och en stor del hamnar i riskkapitalbolag i olika skatteparadis.

Vänsterpartiet föreslår att skattepengar inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag i kärnverksamheterna inom vården, äldreomsorgen, skolan och förskolan. Alla skattepengar avsatta till välfärden ska komma välfärdens brukare till godo. Går verksamheterna med överskott, så är det viktigt att reglerna är sådana att resurserna stannar inom välfärden och bidrar till högre kvalitet. Då är inte ägarformerna är avgörande.

Det är skillnad på att driva en välfärdsverksamhet och att till exempel bygga hus där välfärdsverksamheter bedrivs. Därför är vårt svar till Kim Fröde att reglerna för dessa verksamheter också måste skilja sig åt. Vi vill avkommersialisera välfärden och skapa regler för hur skattepengar även ska kunna gå till privata/icke-offentliga välfärdsutförare vars verksamhet styrs av kvalitet och människors behov i stället för vinstutdelning. Då kommer det att finnas utrymme även i fortsättningen för privatpraktiserande sjukgymnaster, läroboksförfattare, tryckerier och läroboksförlag, privata vårdcentraler och skolor – för att nämna några av de exempel Kim Fröde tar upp.

Inget hindrar idag att det startas kommersiella privatfinansierade välfärdsverksamheter som följer samhällets lagar och regler, som t ex hälso- och sjukvårdslagen och skollagen. Men Kim Fröde kan kanske förklara varför det går an att en så stor del av de skattepengar vi satsar i välfärdens kärnverksamheter hamnar hos riskkapitalister i skatteparadis. Det hoppas vi Kim Fröde svarar på lika snabbt som vi.

Lasse Nilsson och Kaisa Komulainen – Nilsson, (V) Vingåker

Debatt (V) – (M) om välfärden i Katrineholmskuriren

 

Läs hela debattsvaret från Vänsterpartiet här:

Välfärd fri från kommersiella intressen

Det är viktiga frågor vingåkersmoderaternas ordförande Kim Fröde ställer till Vänsterpartiet i en debattartikel i KK 7 november. Vi kan genast svara nej på hans fråga om vi vill förbjuda privata företag inom välfärden och i stället diskutera om bra välfärd främst ska handla om kvalitet och behov eller möjligheterna att berika sig på verksamheten. I dag finansieras de privata välfärdsföretagens vinster enbart av skattepengar och en stor del hamnar i riskkapitalbolag i olika skatteparadis.

Vänsterpartiet föreslår att skattepengar inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag i kärnverksamheterna inom vården, äldreomsorgen, skolan och förskolan. Alla skattepengar avsatta till välfärden ska komma välfärdens brukare till godo. Går verksamheterna med överskott, så är det viktigt att reglerna är sådana att resurserna stannar inom välfärden och bidrar till högre kvalitet. Då är inte ägarformerna är avgörande.

Det är skillnad på att driva en välfärdsverksamhet och att till exempel bygga hus där välfärdsverksamheter bedrivs. Därför är vårt svar till Kim Fröde att reglerna för dessa verksamheter också måste skilja sig åt. Vi vill avkommersialisera välfärden och skapa regler för hur skattepengar även ska kunna gå till privata/icke-offentliga välfärdsutförare vars verksamhet styrs av kvalitet och människors behov i stället för vinstutdelning. Då kommer det att finnas utrymme även i fortsättningen för privatpraktiserande sjukgymnaster, läroboksförfattare, tryckerier och läroboksförlag, privata vårdcentraler och skolor – för att nämna några av de exempel Kim Fröde tar upp.

Inget hindrar idag att det startas kommersiella privatfinansierade välfärdsverksamheter som följer samhällets lagar och regler, som t ex hälso- och sjukvårdslagen och skollagen. Men Kim Fröde kan kanske förklara varför det går an att en så stor del av de skattepengar vi satsar i välfärdens kärnverksamheter hamnar hos riskkapitalister i skatteparadis. Det hoppas vi Kim Fröde svarar på lika snabbt som vi.

Lasse Nilsson och Kaisa Komulainen – Nilsson, (V) Vingåker

Publicerad 12 november 2012 i Katrineholmskuriren

 

Vänsterpartiet Vingåker på Facebook
Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
  • Svenska köksbord avsnitt 9 – om arbetsrätten
    I det nionde avsnittet samtalar Jonas Sjöstedt med Markus Mattila och Jens Kuivaniemi om arbetsrätten. Markus, som haft många olika visstidsanställningar, och Jens, fackligt aktiv inom Handels, ger sina perspektiv på hur de ser på arbetsrätten idag, och hur den skulle se ut om en kommande regering tummade på den i framtiden.  Vad händer med […]
Kategorier