Månadsarkiv: september 2012

Debatt: Mörker över vetenskap och beprövad erfarenhet i den sörmländska offentliga vården?

Det skulle jag vilja hävda, när politiker i Landstinget Sörmland i slutet av hösten valde att förlänga avtalet med antroposofernas Vidarkliniken i Järna som vårdentreprenör. Och många samhällsdebattörer och skribenter – ur olika politiska läger – frågar sig samma sak: Hur långt ska den offentliga vården finansiera religiöst baserad vårdfilosofi?

Det tycker vi Vänsterpartiet i Sörmland är en tydlig politisk fråga och dags att ta ställning till på allvar. Därför skickade Vänsterpartiets distriktsårskonferens uppdraget till sin landstingsgrupp att lägga fram en motion till landstingsfullmäktige i Landstinget Sörmland om avveckla landstingets samarbetsavtal med antroposofernas Vidarkliniken.

Vi trodde väl att redan att förra årets mässlingepidemi i Järnatrakten skulle stämma landstingets chefläkargrupp till professionell eftertanke och närmare sätta sig in i vad avtalets skrivningar om”antroposofisk inriktning” av vården egentligen står för. Det är ju ingen hemlighet att antroposoferna propagerar för att föräldrar inte ska låta vaccinera sina barn. ”Under galgen” tvingades de också till slut ändra sin antivaccineringspropaganda för att kunna få fortsatt offentlig finansiering av sin verksamhet.

Landstingsmajoritetens (S+ Fp+Mp) sjukvårdslandstingråd Thomas af Bjur uttalade istället i radio, när förlängning av avtalet kom på tal, att ”Det är en värdefull verksamhet” och ”Dethär ger ett mervärde” osv. Där fanns uppenbarligen ingen analys av vad ”antroposofisk inriktning” faktiskt står för. Det är nu inte helt lätt att greppa över vad antroposofin står för utöver sin uttalade vaccinfobi, inte ens vad just den står för.

I år har den kanske lett till utbrottet av en röda hundepidemi i just Järnatrakten, där olika antroposofiska verksamheter är en stor arbetsgivare. Kan det finnas ett samband? Men vilka tankar har chefläkargruppen i landstinget och de beslutande politikerna om att antroposoferna i sin verksamhet faktiskt motarbetar det viktiga smittskyddsarbete som övriga läkare bedriver, att den här religiöst-filosofiska inriktningens propaganda kan vara orsak till att gravida kvinnor i onödan smittas av röda hund och föder gravt skadade barn? Antroposofin räknar utöver den fysiska verkligheten med en andlig verklighet. Enligt antroposofin har människan fyra kroppar, varav endast en är fysisk. Uppdelning fysiskt/andligt gäller också deras sjukdomsbegrepp, som inte kan förstås med vanlig psykologi eller skolmedicinskt tänkande. Förstå det den som orkar, med en lära som helt bygger på antroposofigrundaren Rudolf Steiners auktoritet. Hans samlade skrifter från början av förra århundradet omfattar hundratals band. Men enligt antroposoferna själva ska det gå om man följer den antroposofiska utvecklingsvägen och blir en skådare in i andevärlden. Att kontrollera deras ”kunskap” med kända vetenskapliga metoder är i varje fall inte möjligt.

Det vore intressant att få ta del av hur landstingets chefläkargrupp – och i förlängningen de beslutande landstingspolitiker som stödjer sig på deras expertis – har tagit ställning till att antroposofin är en magisk världsbild där allting styrs av goda eller onda andemakter, när man begrundar avtalets skrivningar om vård med”antroposofisk inriktning”. För en sida av Steiners lära, som antroposofer inte gärna presenterar offentligt, är demonologin. Orsaken är väl att den även för den troende antroposofen kan te sig väl fantastisk och bisarr.

Steiner räknade med tre kategorier av onda väsen. Från teosofin övertog Steiner föreställningen att människans andliga utveckling försiggår genom ett antal olika ”rotraser”. Därmed är rasismen ofrånkomlig och så att säga inbyggd i systemet. Den högst utvecklade rasen är den ariska, som naturligtvis Steiner själv tillhör. De ”färgade raserna” representerar enligt Steiner olika tidigare utvecklingsfaser i mänskligheten. Här får de alltså veta att de har sin mörkare hudfärg därför att de i sig har demoniska krafter och är lägre andligt utvecklade. För att förstå den antroposofiska vårdfilosofin måste man också känna till den centrala roll reinkarnationen (reinkarnation=självandring/återfördelse) har i deras lärosystem.

Antroposoferna hävdar med Steiner att en människas sjudomar beror på hur man levt i tidigare liv. Undrar just hur man förklarar detta för en cancerpatient på sitt yttersta, inlagd på Vidarkliniken? Steiner hävdade också att sjukdomar inte behövde vara något negativt, tvärtom kunde det leda till en bättre reinkarnation. Det är bl a såna föreställningar som ligger bakom antroposofernas motstånd mot vaccinering mot barnsjukdomar.

Andra viktiga delar i den antroposofiska vårdfilosofin är användningen av vetenskapligt oprövade preparat av egen tillverkning, preparat som väljs efter sina andliga egenskaper. Hur man kan resonera som läkare när man ordinerar preparat som t ex är extrakt på flugsvamp, korsspindel och spikklubba, destillerat guld eller koögon, undandrar sig min bedömning. Men det har förhoppningsvis landstingets chefläkargrupp, efter vetenskaplig kontroll och beprövad erfarenhet, full kontroll på när man skickar sina patienter till Vidarkliniken!

Vänsterpartiets lokalförening i Vingåker kommer under hösten, innan frågan behandlas av landstingsfullmäktige, att arrangera ett öppet möte i frågan. En expertpanel med hög medicinsk och vetenskaplig kompetens kommer att finnas på plats, liksom förhoppningsvis representanter för antroposoferna.
Lasse Nilsson, (V) Vingåker och (V) landstingsgrupp i Landstinget Sörmland

Vänsterpartiet Vingåker på Facebook
Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
  • Svenska köksbord avsnitt 9 – om arbetsrätten
    I det nionde avsnittet samtalar Jonas Sjöstedt med Markus Mattila och Jens Kuivaniemi om arbetsrätten. Markus, som haft många olika visstidsanställningar, och Jens, fackligt aktiv inom Handels, ger sina perspektiv på hur de ser på arbetsrätten idag, och hur den skulle se ut om en kommande regering tummade på den i framtiden.  Vad händer med […]
Kategorier